В изравнителните сметки за парно през следващата 2015 г. може да има изненади, стана ясно от думите на управителя на топлинния счетоводител "Техем" Милена Стоянова. Причина за това е новата Наредба за топлоснабдяване, по която ще се работи през наближаващата зима, пише "Стандарт".Един от проблемите е в изчисляването на сметките на всеки от абонатите. Според новата наредба сметките ще се формират, като се взима средното дневно потребление на конкретния клиент за предходния отоплителен сезон, и то ще се умножава по коефициент, който ще отчита външната температура и подадената топлоенергия от "Топлофикация" към сградите.

Според Стоянова този нов метод може да доведе до грешно прогнозиране на месечните сметки през зимата. И съответно в изравнителните сметки след сезона да има изненадващи разлики спрямо реално потребеното парно през зимата. Другият проблем е, че новата наредба дава възможност на хората да избират какъв процент от сметките им да бъдат за сградна инсталация. Единият вариант е общото събрание да избере какъв да бъде този дял.

При това положение обаче може да се появят неточности. Например може да се появи уред, който харчи повече енергия от максималната, която му се пада при определения от клиентите процент сградна инсталация, обясни Стоянова.
Блокът има право да извика топлинния счетоводител, който да изчисли точно какъв трябва да бъде процентът сградна инсталация. Но в наредбата няма разписана методика, по която да става това изчисление. И на практика топлинният счетоводител няма как да направи такова обследване. В тази връзка "Техем" иска да дискутира въпросите с Министерството на икономиката и енергетиката, каза още Стоянова.

Топлинният счетоводител "Иста България" сменя собственика си и името. Българското дружество е било придобито от "Техем Енерджи Сървисис" - Германия, след сделка с досегашния му собственик "Иста Германия". Фирмите за дялово разпределение у нас "Техем" и досегашната "Иста" обаче няма да се сливат. "Иста България" ще продължи да работи самостоятелно под името "Данувиус". Предвижда се само обединяване на офисите за обслужване на клиенти на "Техем" и новата "Данувиус".