През 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се е увеличил с 10 милиарда лв. спрямо предходната година. Това показват последните данните на Националния статистически институт.

По сектори най-голям дял - с 24 милиарда лева – са от търговия, ремонт на автомобили хотелиерството и ресторантьорство.