Бум на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца, отчете приходната агенция.Само за първите няколко дни през работодателите са подадени над 10 000 декларации от родители.

Родителите, които искат да ползват облекчението през работодателя, могат да подадат декларация до края на годината. След това ще получат и съответните суми