Пловдивската фабрика за цигарени опаковки и филтри "Юрий Гагарин" вече не е част от структурите на "Булгартабак холдинг". Това става ясно от подадено за вписване заявление в Търговския регистър, според което дъщерното на холдинга "Благоевград БТ" е продало на регистрираната в Обединените арабски емирства Quarta LLC своите 66% дял в "Баранко". Последното дружество е най-големият акционер в "Юрий Гагарин" с 49% дял. Договорът за продажба е подписан още на 24 ноември, но за него става ясно чак сега, въпреки че и "Юрий Гагарин", и "Булгартабак холдинг" са публични дружества. Цената не е оповестена, като според документите е договорена в анекс към договора, който обаче не е прикачен, съобщава capital.bg.

Така основната работеща мощност вече е извън вървящия към ликвидация "Булгартабак". През 2016 г. беше закрита софийската му цигарена фабрика, а след като през 2017 г. бяха продадени марките и дистрибуцията на BAT, в края на годината бяха предприети и масови съкращения в "Благоевград БТ".

За Quanta няма много данни, като дружеството е създадено две седмици преди сделката на 7 ноември и се управлява от пакистанец на име Ризван Анвар Абаши. Засега въпреки новият акционер обаче няма индикации нещо да се променя в "Юрий Гагарин" - няма свикано общо събрание на акционерите за избор на ново ръководство или представител на Quanta. В самото "Баранко" също се запазва управителят Борислав Борисов. Той е член на борда на пловдивската фабрика и пълномощник и на другия съдружник в "Баранко" с 34% Semiramis International FZE, което също е от ОАЕ, макар и от друга свободна икономическа зона. То придоби дела си през миналата есен от Droslian Limited, компания, чрез която беше финансирано придобиването на "Юрий Гагарин".

Приходите от дейността на "Юрий Гагарин" към деветмесечието на 2017 г. са 96 млн. лв. и бележат близо 9% ръст спрямо година по-рано. Печалбата пък се покачва от 3.2 на 4.6 млн. лв. През миналата година дружеството придоби "София принт инвестмънт", в което сега са активите на печатницaта в "Дружба", след като бяха придобити на търг от ЧСИ по искане на синдиците на КТБ.

Въпреки публичния статут на "Булгартабак холдинг" и на "Юрий Гагарин" за промяната няма уведомление до инвеститорите и регулатора в лицето на Комисията за финансов надзор. Според представените документи решението на съвета на директорите на холдинга за продажба е от деня на сделката 24 ноември 2017 г. и дружеството има задължение да го обяви най-малкото като ценово чувствителна информация. При "Юрий Гагарин" по-скоро няма нарушение, доколкото законовото задължение е на акционерите му да съобщят на дружеството за големи покупки или продажби на акции, а сделката се случва едно ниво нагоре - за дялове в "Баранко".

По-същественият въпрос за инвеститорите в "Юрий Гагарин" обаче е дали при тази сделка не би трябвало новият акционер да отправи търговско предложение към останалите. Въпреки че преките акционери във фабриката не се променят, реално контролът над най-големия й акционер е над предвидения в закона праг 33% дял. По смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа това би значело, че трябва да се отправи предложение за изкупуване на дяловете, но досега групата "Булгартабак" няколко пъти избегна отправяне на такова. Затова и ще е интересно дали КФН ще реагира на сделката.