"Прогнозната цена на газа за месец април, която утре окончателно ще внесем, ще бъде около 98 лв. Очакванията са тази цена в следващите месеци да спадне с близо 30%, тоест в рамките на до 3 месеца цената ще бъде с 30% по-ниска спрямо цената към  април. Или общото намаление спрямо януарската цена ще бъде с близо 70%", това заяви по БНТ изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева

"Това е нормално в края на отоплителния сезон. По принцип винаги цените през летния сезон са по-ниски, за разлика от миналата година и всъщност това е една от причините през сегашния отоплителен сезон цената да бъде по-висока, отколкото сме очаквали. През миналата година в рамките на периода, в който се нагнетява газ в Чирен, който ние използваме през отоплителния сезон, този газ беше най-скъпия", каза Златева. 

"Не се говори за приватизация на дружеството. Има разменени потвърждения на салда в рамките на годишното приключване, те ни изпратиха писмо с потвърждение на техните салда. Ние изпратихме писмо с потвърждение на техните задължения, там имаме разминаване в сумите, което е още от април месец миналата година", обясни изпълнителният директор на "Булгаргаз".

Тя обясни и как се формира цената на природния газ - на 10-то число от месеца "Булгаргаз" внася предложението за цена за следващия месец. В него се включват всички количества на клиенти на "Булгаргаз" - както тези на регулирания пазар, т.е. топлофикационни и газоразпределителни дружества, така и всички фирми на свободния пазар, които имат сключени договори с "Булгаргаз".

"На 10-то число ние предоставяме в КЕВР както потвърждение за тези договорени количества, така и всички договори и споразумения, които "Булгаргаз" има сключени за закупуване на природен газ, което е една от компонентите в цената. Потвърждение за осигурени слотове за регазификация, потвърждение за разходите за съхранение на този природен газ, разходите за пренос. И когато говорим за компонентата борсов индекс, ние ценообразуваме на борсов индекс месец напред. При формирането на цената трябва да кажем каква ще е тя за целия следващ месец", обясни Златева.

Тя допълни, че в най-голямата криза м.г. ценообразуващият елемент е бил борсов индекс - месец напред с договорените отстъпки.

Деница Златева каза още, че в момента има работна група, която обсъжда механизъм за компенсиране на търговците, които нагнетяват газ. В момента "Булгаргаз" има 300 млн. куб. метра газ в Чирен и за да има оптимална цена за следващия зимен период, този газ ще остане през лятото там и нов няма да бъде нагнетяван, тъй като хранилището е пълно на 77%.

Заради по-меката зима Златева поясни, че януари е бил доста труден месец за дружеството, тъй като потреблението е било с около 20-25 на сто по-ниско.