До 400 % може да поскъпне задължителната застраховка "Гражданска отговорност" за системните нарушители на пътя. Най-примерните шофьори пък могат да си спестят до 25 на сто от цената. Това предвижда предложената система бонус-малус,  която вече е качена на сайта на Комисията за финансов надзор за обществено обсъждане.  Работната група по проекта изготвяше тарифите близо половин година.  Идеята е шофьорите с повече нарушения да плащат повече, а прецизните - по-малко.

Според документа клас „бонус-малус” ще се определя за всеки собственик на кола, без значение физическо или юридическо лице и то за всеки отделен негов автомобил.

Освен КФН отговорни за проекта са МВР и транспортното министерство, а в подготовката на текстовете е участвала и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". В следващите три месеца всички засегнати могат да изказват мнение по проекта. Това може да стане на телефона на КФН: 0800 44 444 или на електронен адрес на КФН: bonus-malus@fsc.bg

Работната група предлага две алтернативни скали за "бонус-малус": едната с 15 при базов "неутрален" клас 6, пет класа "бонус" и девет класа малус. При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 23% от базовата премия, а в най-утежняващия "малус" клас се реализира увеличение от 400% на базовата премия.

Втората скала съдържа 20 при базов "неутрален" клас 8, седем класа "бонус" и дванадесет класа малус. При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 25% от базовата премия, а в най-утежняващия "малус" клас се реализира увеличение от 400% на базовата премия.

При превишаване на скоростта в населено място с между 21 и 30 км/ ч. се добавя 1 точка към класа ни. Шофирането с алкохол над 0,8 промила ще носи 5 допълнителни малус точки, предвиждат част от предложените текстове.

Идеята е в рамките на общественото обсъждане заинтересованите да кажат коя от двете скали предпочитат. Авторите на идеята отбелязват, че при системите с по-малко класове преходът от един в друг клас е по-бърз, но премиите се увеличават по-рязко. 

Носители на "бонус-малус" класа се предвижда да бъдат и собственикът на колата, и шофьорът, но на отделни основания - собственикът може да се разпорежда с превозното средство и да решава кой ще го управлява, а шофьорът действа в конкретната пътна обстановка. Предвижда се да се отчита това, че не всички коли на един собственик се карат с еднаква степен на риск и нарушенията на една кола няма да влияят на останалите.

Собственикът ще обявява водачите в полицата и двамата заедно ще носят административно наказание, ако не го направят.

Работната група предлага решение на проблема, при който собственикът препродава фиктивно колата си, за да избегне негативната оценка. Новият собственик ще се води "неутрален" клас, но при следваща препродажба натрупаните "малуси" ще се вземат предвид, така че следващият собственик да се окаже в същия "бонус-малус" клас, който би имал, ако собствеността не е била прехвърляна.

Профилът ни ще се определя само на база на нарушенията, извършени след 1 януари 2020 г.  А реално ще плащаме застраховка според досието си от януари 2021 г.

Цялото предложение  на КФН вижте ТУК.