Днес Постоянният комитет на Бернската конвенция реши да не отваря досие по въпроса за трасето на автомагистрала „Струма“ през Кресненското  дефиле. Той остава като „възможен файл“, както е било през последните 6 години досега. Това решение беше взето на заседание на Постоянния комитет, което се провежда от 29 ноември до 3 декември 2021 г.

На заседанието бяха представени резултатите от проведената през август 2021 г. мисия на Бернската конвенция във връзка със строителството на автомагистрала „Струма“ в района на Кресненския пролом. Комитетът благодари на всички участници в мисията, като отбеляза, че Българските власти и неправителствените организации са изпратили безпрецедентен съвместен доклад до Постоянния комитет, чрез който се определят бъдещите механизми за сътрудничество.

Предвижда се създаването на консултативни работни групи от компетентните институции, природозащитните организации и научната общност, с ясно определени задачи и принципи на работа. В рамките на тези групи ще бъдат обсъдени основни теми като опазване на биологичното разнообразие, пътната безопасност и социално-икономически въпроси, свързани със строителството и експлоатацията на последния участък на автомагистрала „Струма“ в района на Кресненския пролом.

Бюрото и Постоянният комитет на Бернската конвенция ще продължат да следят развитието на проекта и действията на държавата за опазване на биоразнообразието в района на Кресненското дефиле.