Във връзка с удължената извънредна епидемиологична обстановка ще бъде преустановено провеждането на курсовете на БЧК по Първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС, курсовете по Първа долекарска помощ на работното място и курсовете за кандидати за водни спасители в цялата страна. Това става ясно от решение на Министерски съвет и Заповед на министъра на здравеопазването.

Курсовете ще бъдат спрени за периода от 23:30 на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. Отменят се също и планираните курсове чрез електронната система за записване на БЧК.

Всички записани курсисти ще бъдат уведомени по телефон или електронна поща.