Българските епидемиолози в подкрепа на проф. Кантарджиев

Настояват да бъде възстановен на директорския пост

10.06.2021 11:35 10061 0
Българските епидемиолози в подкрепа на проф. Кантарджиев

Ние, българските епидемиолози, обединени в Българско научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести (БНДЕИНБ), научихме с изненада за внезапното пенсиониране на директора на НЦЗПБ-София проф. д-р Тодор Кантарджиев.

Проф. Кантарджиев е изтъкнат специалист в областта на заразните болести, което е доказал в целия си професионален път.Признат е не само от българската, но и международната научна общност, за което свидетелстват множествотопубликации и цитирания в престижни чуждестранни научни списания, индексирани и реферирани в световни бази данни.Той съчетава като компетенция най-благоприятната експертна характеристика: „микробиолог-епидемиолог-имунолог“. Стремежът му да постига и поддържа световните стандарти в диагностиката на заразните болести е добре познат и стои в основата на внедрителската му дейност и инциативи. Не може да не бъде отбелязано, че под негово ръководство НЦЗПБ осигурява високо качество на епидемиологичен надзор и контрол, съизмерим с индикаторите, задавани от Европейския център по превенция и контрол на болестите в Стокхолм.

​Добрият ръководител и учен се оценява и по школата, която създава. Проф. Кантарджиев има право да се гордее с повече от двадест млади докторанти, на които безрезервно е предавал своя опит през годините.

Той доказа професионалните си качества и има безспорен принос в контрола на пандемията у нас. В тази връзка „по време на бедствия, успешните ръководители не се сменят“!

Настояваме и сме солидарни с колегите от НЦЗПБ-София,  проф. д-р Тодор Кантарджиев, да бъде възстановен на директорския пост.

БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ И НЕИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ

 
 

 

Изпрати новина