България е на незавидното първо място в Европейския съюз за хора, живеещи в лишения. Според обобщени и крайни данни за 2018 година около 30% от хората у нас не могат да посрещнат базови нужди и са задлъжнели. 

Данните са представени нагледно в интерактивна справка за Ключовите показатели на страните в Европа, която бе представена на български език днес и обхваща данни от 2012 до 2018 година за всички държави-членки. 

Един от важните показатели е относителния дял на хората, живеещи в тежки материални лишения, спрямо населението на всяка страна.