Расте броят на бежанците, помолили за статут на закрила в европейски страни. Само през юни тази година нови 83 385 души са подали официално документи за предоставяне на убежище. Това отчита ръст от 25% спрямо предходния месец, когато молбите са били 66 845.

Малко под 5 800 души са тези, кандидатствали за втори път/поради отказ или изтичане на досегашно разрешение/, което представлява с 9% спад спрямо юни 2023.

България е в челната петорка на страните, при които са дошли най-много непридружени деца. Непълнолетни бежанци, които пристигат без семействата си и подават молби за закрила за юли са – 400. Тази цифра е достигната след сериозен ръст спрямо предходния месец, когато децата са били 285. През февруари пък броят им е бил 100. 

Предходници в статистиката за непридружени непълнолетни са Германия (805), следвана от Австрия (570) и Холандия (445). За целия Европейски съюз са били подаден близо 3000 молби за закрила на деца, мигрирали сами, а страните от които най-често идват са Сирия и Афганистан.

През юни 2023 г. 2 975 непридружени непълнолетни са подали молба за убежище за първи път в ЕС, предимно от Сирия (980) и Афганистан (910). Това сочат данни на Евростат.

Сходно с предишните месеци от годината четири страни остават фаворити за подслоняване на бежанците. Това са Германия (23 190), Испания (16 075), Франция (12 475) и Италия (10 730),  които продължават да приемат най-голям брой кандидатствали за убежище. Бройката им представлява 75% от всички мигрирали и търсещи подслон в Европейски съюз.

Сирийски граждани съставляват най-голямата група търсещи убежище

В рамките на цялата година, също и през юли, сирийците съставляват най-голяма част от потока мигриращи граждани. Общо13 150 представители на народа има са помолили за убежище в рамките на ЕС. Следват ги афганистанците (7 775), венецуелците (6 925) и колумбийците (6 165).

След военната агресия на Русия срещу Украйна се наблюдава значително увеличение и на украинци, подали документи за убежище, но броят им намалява всеки месец до 1 065 през юни 2023 г.. Това е така и защото хората, бягащи от Украйна, се възползват от временна закрила, поясняват от Евростат. Отново техни данни докладват за повече от 4,1 милиона граждани, избягали от Украйна, и получили статут за временна закрила в страните от ЕС. По данни на статистическата агенция, в България броят им е 162 980. А сравнено с броя на населението /на 100 000/, най-висок брой общо ползващи се с временна закрила на хиляда души в края на юли 2023 г. се наблюдава в Чехия (33,0), Полша (26,4), Естония (25,9), България (25,3) и Литва (25,0), докато съответното число на ниво ЕС е равно на 9,2 на хиляда души.