Европейският проект AZEB (достъпни сгради с близко до нулевото потребление на енергия) постигна първата си основна цел – създаване на систематична методология за намаляване на разходите при реализация на модерни, нискоенергийни сгради. AZEB-методологията прави достъпните енергийно-неутрални сгради реалност.

В момента реализацията на повечето сгради с близко до нулевото потребление на енергия се извършва на цената на значително по-голяма инвестиция, отколкото при стандартните сгради. Тази бариера възпрепятства масовото навлизане на такива проекти на пазара и тя може да бъде премахната ако разходите за инвеститори, строителни компании и клиенти бъдат намалени. Това ще доведе и до по-бързото внедряване на Европейската директива за енергийна ефективност в строителния сектор. Но как амбициозните проекти да бъдат превърнати в реалност по достъпен начин? Отговорът е пътната карта на AZEB, която може да бъде използвана от всички заинтересовани страни в един проект за нискоенергийна сграда. При това не се използва нова наука; AZEB методологията се базира на вече съществуващи и доказани знания. Проектът на Европейския Съюз AZEB (достъпни сгради с близко до нулевото потребление на енергия) се изпълнява в България от строителна компания Оберон Концептбау, а целият консорциум на проекта включва 8 организации от 6 Европейски страни.  

AZEB методологията организира и систематизира понякога безкрайно изглеждащото множество от съществуващи решения в строителния бранш и при прилагането й в даден проект подпомага както инвеститорите, така и експертите. Всяка от 27-те стъпки в методологията представлява набор от важни и самостоятелни дейности и/или решения, които са необходими за създаването на достъпна нискоенергийна сграда. Те са организирани в 4-те основни фази на всеки строителен проект: инициатива, проектиране, строителство и употреба & поддръжка. Повече стъпки са свързани по между си и зависят едно от друга и предлаганите решения не са само технически, а засягат и необходимата експертиза във финанси, съставяне на правни договори и координация на процеси.

Изживейте клиентското пътуване заедно

Есенцията в подхода на AZEB е следната: ангажирайте всички експерти от всички проектни фази още от самото начало. Това води до цялостен, интегриран процес с участието на мулти-дисциплинарен екип. Само когато експертите съпровождат клиента или инвеститора в неговото преживяване, създаването на достъпни нискоенергийни сгради става възможно. Детайлите на всички необходими действия във всяка стъпка, както и предложения за софтуерни решения и методи за прилагане, могат да бъдат намерени на нашия сайт.

Съществуващи знания, нов подход

От 2020-та година, предизвикателството пред целия Европейски Съюз е да строи на достъпни цени нови сгради, които отговарят на най-строгите стандарти за енергийна ефективност. В унисон с тази перспектива, AZEB проектът беше стартиран през 2017-та година, за да дефинира интегрирана методология как да бъдат намалени разходите за такива сгради. За тази цел, наличните технически и нетехнически познания и решения в различни зони на Европа бяха проучени и събрани заедно в един нов, цялостен метод. При това няма специфични нови научни открития – методологията може да бъде използвана в всяка култура и климатична зона.

Подход за реализация на достъпни нискоенергийни сгради

Някой стъпки могат да бъдат познати от конвенционалното строителство. Въпреки това, AZEB методологията разглежда тези стъпки по различен начин, имайки предвид високия стандарт за енергийна ефективност, който трябва да бъде реализиран. В крайна сметка, строителният проект по АZEB методологията протича като нормален такъв, но с оптимизирани процеси и разходи, което води и до различен резултат.

Ролята на Оберон Концептбау ЕООД

Бъдейки активен участник в дефиницията на методологията, Оберон приложи в нея своя опит и  всички познати решения за достигане на висококачествено строителство на достъпни цени. Тези решения са демонстрирани и в проекта Пасивна Къща Оберон2 в село Марково, Пловдивска област, където резултатът може да бъде видян на живо. В момента, компанията се фокусира върху разпространението на методологията, като организира ежеседмични дни на отворени врати и множество курсове, така че резултати от AZEB проекта да достигнат както до експертите, участващи в строителни проекти, така и до инвеститори и клиенти. Повече информация може да получите от страницата на проекта www.azeb.eu

Програмата Хоризонт 2020

AZEB проектът получи финансиране в рамките на научната и иновационна програма на Европейския Съюз Хоризонт 2020, под грант номер 754174. Големината на финансирането е почти 2 милиона евро.