Отнемането на лиценза на застрахователна компания "Надежда" АД, с която Министерството на отбраната има сключени договори, не освобождава дружеството от задълженията по договора. Правата на застрахованите в ЗК „Надежда“ АД военнослужещи и цивилни служители няма да бъдат засегнати, обявиха от МО.

Вчера  Комисията за финансов надзор (КФН) е отнела лиценза на застрахователна компания "Надежда". Решението е безпрецедентно, тъй като сред клиентите на дружеството са Министерството на отбраната (МО), НЕК, АЕЦ "Козлодуй", ЧЕЗ. Ден преди да бъде отнет лиценз, Договор със ЗК "Надежда" са сключили и Български пощи АД. Мажоритарен собственик е Виктор Серов, който осъществява контрол през "Ви веста холдинг", държаща 87.21% от капитала. Той е и председател на Съвета на директорите.

От вчера дружеството не изплаща полици. 

Според МО няма да бъдат засегнати правата на застрахованите лица (военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия), тъй като те се ползват с всички средства за защита съгласно българското законодателство.

Няма да бъдат засегнати правата на застрахованите лица /военнослужещи и цивилни служители на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия/, тъй като те се ползват с всички средства за защита съгласно българското законодателство, се посочва в прессъобщение от военното ведомство. 

Вчера КФН отне лиценза на застрахователна компания "Надежда" АД. Застрахователят обслужва и НЕК, АЕЦ и други големи компании.

МО е сключило пет застрахователни договора със ЗК "Надежда" АД, информират от ведомството. Това са:
  • "Застраховане със застраховка "Професионална отговорност" на служители на МО при изпълнение на служебните им задължения по кадастъра", сключен на 13 февруари 2017 г., на стойност 97,92 лева;
  • "Застраховане със застраховка "Щети на имущество" на геодезически инструменти, собственост на МО", сключен 22 февруари 2017 г. на стойност 2 326,17 лева;
  •  "Застраховане със застраховка "Гражданска отговорност" на длъжностите за военнослужещи и цивилни служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната за причинени при или по повод изпълнение имуществени и неимуществени вреди и щети на трети лица", сключен на 22 февруари 2017 г. на стойност 7222,11 лева;
  •  "Застраховане със застраховка "Злополука", настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на цивилните служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната", сключен на 9 юни 2017 г. на стойност 8133,81 лева;
  •  "Застраховане със застраховка "Злополука", настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на военнослужещите от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната", на стойност 75000,00 лева.
И петте договора са със срок на изпълнение до края на февруари 2018 година. Действащите застрахователните договори са сключени след осъществени открити процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки. 

Със свое решение от 17 август 2017 г.Комисията за финансов надзор отнема лиценза на ЗК "Надежда" АД за срок от 6 месеца, като възлага в този период да се извършват плащания към ползватели на застрахователни услуги за договори, сключени от ЗК "Надежда" АД до 16 юни 2017 година, посочват от МО. 

За случаите, в които ЗК "Надежда" отказва да изплати дължимото обезщетение за временна загуба на трудоспособност на застраховани лица поради "подценяване на опасността" и "проявяване на невнимание", Министерството на отбраната е сигнализирало Комисията за финансов надзор с писмо от 17 юли 2017 г.. 

МО е помолило КФН за съдействие за детайлно разглеждане на всички откази, засягащи застраховани лица от министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, се посочва още в прессъобщението.
 

Според решението на КФН за компанията има две възможности - ликвидация или фалит, като председателката Карина Караиванова трябва да внесе в съда документите за откриване на процедура по несъстоятелност. Вчера Виктор Серов коментира пред "Капитал", че ще обжалва отнемането на лиценза, но и че бизнесът на дружеството е съсипан.

За проблеми в ЗК "Надежда" се заговори още след приключването на стрес тестовете в застрахователния сектор през февруари. Одитът на френската MAZARS SA разкри, че компанията не покрива изискванията за капиталова адекватност и платежоспособност. По този повод регулаторът даде срок на застрахователната компания до края на 2017 година да предприеме необходимите мерки. През юни КФН прати квестор в "Надежда", който да установи реалното положение. Още тогава КФН забрани на застрахователя да се разпорежда с активите си за срок от един месец - заради нарушения на нормативната уредба, свързани с образуването на техническите резерви и спазването на минималното капиталово изискване.

Сега от решението на КФН се разбира, че през последната година ЗК "Надежда" рязко е разширила бизнеса си в Италия, което налага поддържане на допълнителни резерви, каквито до този момент не са били заделяни.

С решението от 17 август се забранява на компанията да сключва нови застрахователни и презастрахователни по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, както и да се разпорежда свободно с активите си до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност. От мотивите за отнемане на лиценза става ясно, че според КФН всички предложени от ЗК "Надежда" мерки за покриване на минимално капиталово изискване са нереалистични и недостатъчни. Освен това комисията твърди, че не е получавала навреме обективни и достоверни данни за финансовото състояние на застрахователя, пише Expert.bg.

Собственикът на ЗК "Надежда" Виктор Серов казва, че вече има образувани 5 дела срещу регулатора и ще заведе още 3. "Продължаваме докрай, макар че бизнесът е вече съсипан. Създадохме една европейска компания, която беше унищожена от институция, чието предназначение е да брани интересите на бизнеса. С това тя на практика затвори вратите на Италия за българския бизнес", твърди Серов.