Агенция „Пътна инфраструктура” на практика предреши спора със строителните фирми, които си чакат парите по неразплатени фактури. В петък от  Пътната агенция са пуснали нови 7 обществени поръчки, които са за всички областни управления и обхващат 20 0000 км републиканска пътна мрежа.

Прогнозната цена на поръчките е за близо 100 млн. лева с ДДС и е ремонти по пътната мрежа, така и за зимно почистване и поддържане. Това се случва няколко дни, след като АПИ и браншовата организация „Пътища” се разбраха за плащането по стари договори, заради които пътните фирми протестираха.  Сред сумата бе и 62 млн. лева за зимно поддържане от миналата година.  Парите в бюджета за това са 100 млн. лева за тази година, които бяха заделени след актуализацията на бюджета, като се очакваше част от нея да отидат по старите договори.

Въпреки това от АПИ са пуснали нова поръчка, която е с краен срок на действие до края на април 2022 година – или около 5 месеца. В обявлението на поръчката и директно е записано, че сегашните 4-годишни договори с фирмите изпълнители по 7-те позиции ще бъде прекратена. 

Договорите с тях бяха подписани през 2019 година, като за ОУП – Пловдив отговаряше „Европейски пътища”. Именно на базата на старите договори бе стартирал ремонта на Околовръстното, пътят Асеновград- Кърджали, Пловдив – Лилково и се извършваше зимното поддържане.Техния договор бе с прогнозна цена от 25 млн. лева за 4 години.

В решението за обявлението е записано, че сегашните договори следват да бъдат прекратени.

„Установено, е че сключените договори за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на Републиканските пътища на територията на страната са с прогнозна стойност, която към този момент e многократно надхвърлена.

Във връзка с това от Министъра на финансите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството е внесен Сигнал до Главния прокурор, с който се сезира Прокуратурата на Република България за действията на Агенция „Пътна Инфраструктура“ по разходването на средства от държания бюджет на Република България. С оглед гореизложеното АПИ е в невъзможност да извършва възлагания по договорите с горепосочения предмет, предвид което същите следва да бъдат прекратени и е необходимо да се изберат нови изпълнители”.

Това доведе и напрежение в пътните фирми, тъй като изглежда АПИ с тази поръчка зачерква споразумението с „Пътища” и отпуснатите пари отиват към новата поръчка.

Нещо повече поръчката е в графата „ "изключителна спешност", защото само по този начин АПИ ще осигури безопасното ползване на пътищата.

Именно предходното служебно правителство непрестанно укоряваше кабинетът на ГЕРБ, че прави подобен тип поръки и възлага договори на фирми.

Срокът за кандидатстване е съкратен поради тази причина – оферти ще се приемат до  27 октомври,  а от кандидатите не се изисква да доказват годност за упражняване на професионална дейност.  Това означава, че не е задължително да са вписани в регистъра на строителната камара, а освен това няма и конкретно изискване за финансово състояние на компаниите.  Единственото изискване е през последните 5 години да са извършвали някакво зимно чистене и да разполагат с техника.  Именно акцентът в поръчката е зимно поддържане, но по всички договори могат да се правят ремонти в „спешен и авариен порядък”, т.е. да усвоят парите по тази дейност.

Цените за зимно почистване също са с доста завишени стойности в сравнение със старите договори, като на места те са с 60% по-скъпи, особено за високопланинското почистване на натоварени пътища. Там сумата се увеличава от 2046 лева на километър до 3245 лева на километър. Равнините терени се увеличава от 1886 лв./км на 2882 лв./км.  Тези цени са за пътища с повече от 4000 автомобила дневно, а почистването да е до  2 часа след спирането на снега.
Поръчката за 5 месеца за „Южен район” е за близо 13,5 млн. лева с ДДС, като в това число влизат Пътните управления на Пловдив, Смолян, Кърджали,Пазарджик и Хасково. За Пловдив сумата е 2,5 млн. лева.  

Въпреки спешния порядък на поръчката, почти сигурно тя ще влезе в КЗК, а оттам и във ВАС, което гарантират в най-добрия случай поне 2 месеца забавяне, а в най-лошия до 6 месеца – или иначе казано до края на договора.

Всичко това поставя и под риск зимното почистване през зимата, тъй като сегашните фирми може да откажат да изпълняват действащите и все още непрекратени договори заради неизплатените средства.