Агенция „Пътна инфраструктура“ ще брои 288 хиляди лева на фирма, която се нагърби да проследи колко змии и костенурки се мотаят около пътния участък по първокласното шосе София -Кулата в Кресненското дефиле.

От АПИ стартират обществена поръчка за провеждане на мониторинг върху популациите шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка, ивичест смок и леопардов смок.

Основната цел на мониторинга е да се проследят популационните тенденции на четирите вида влечуги и степента на изолация на субпопулациите, ако има такава, западно и източно от съществуващия път Е-79.

Въз основа на тези данни ще се оцени реалната ефективност на съоръженията след въвеждането в експлоатация на дясното платно на лот 3.2 Крупник - Кресна от автомагистрала „Струма“, което ще преминава по съществуващото в момента трасе на път Е-79 през Кресненския пролом.