Първите ръководители на 2 новосформирани катедри бяха избрани в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив. Проф. д-р Емилия Константинова оглави катедра „Теория на изкуствата“ (факултет „Музикален фолклор и хореография“), а доц. д-р Александър Гьошев - катедра „Дизайн” (факултет „Изобразителни изкуства“), съобщи проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак, ректор на висшето учебно заведение.

Тя подчерта, че специалисти от катедра „Дизайн“ подготвят в момента новата визия на АМТИИ. Ректорът информира и за още един избор - доц. д-р Цветанка Коловска застава начело на катедра "Музикална педагогика и дирижиране" (факултет „Музикална педагогика”).

Тримата ръководители са с мандат до 2024 г.