В новия програмен период на Европа Община Пловдив ще наблегне над инфраструктурните проекти, като започва дейна работа по новите интегрирани планове. Това заявиха кметът Здравко Димитров и вицето му финанси Илия Кирчев.

Заради коронакризата Европа отваря новите си оперативни програми още през януари 2021 година, но Пловдив все още няма интегриран план за градско развитие и възстановяване. Това е основополагащият документ, с който може да се кандидатства за средства по „Региони в растеж”. В бюджета на града има 250 000 лева , но според Кирчев е нужна поне двойна сума, за да може да се начертаят градските планове. За разлика от предишния програмен период, когато имаше възможност за кандидатстване за техническа помощ за изготвянето на плановете, този път такава опция няма.

Основните приоритети, които си поставя Община Пловдив е свързаността между съседните общини, както и завършване на вътрешния ринг.

Чрез т.нар. свързаност между общините могат да се обновят входно-изходните артерии. Кметът каза, че ще Пловдив ще работи в партньорство с Община Марица за цялостната реконструкция на Голямоконарско шосе. Цялостната му рехабилитация ще струва над 60 млн. лева. Целта на артерията е Голямоконарско шосе през „Васил Априлов” и „Македония” да стане вътрешноградска магистрала до Околовръстното шосе.

Друга входно-изходна артерия, която е в изключително компрометирано състояние е Голямоконарско шосе. Там проект има, но финансови средства от общинския бюджет няма предвидени.  Именно през новия програмен период  ще се търси финансиране и за него.  Други такива артерии, за които е наложителен ремонт е през Пещерско шосе и Кукленско, чиито втори етап бе замразен.

Вътрешният ринг на Пловдив ще е друг приоритет в плановете за развитие. От една страна Община Пловдив ще работи по Западната тангента,  вероятно със заем от Фонда на фондовете. Там се предвижда се направи новия мост над река Марица и „Модър-Царевец”, а отделно продължението на бул. „Северен”. За да се завърши целия вътрешен ринг трябва да се направи новата връзка между  „Тракия” и „Южен”, както и по-подходяща улична инфраструктура в Кючука, която да отвежда колите от „Модър-Царевец” към надлеза над жп линиите към ул. „Цар Симеон” и „Асеновградско шосе”.

Илия Кирчев каза, че в момента, в който вътрешният ринг бъде направен ще бъде разтоварено значително трафика в центъра на Пловдив, а от друга страна ще се прекрои и транспортната схема на автобусите.