Премиерът Бойко Борисов е възложил спешна актуализация на проекта за брегоукрепител съоръжение, разположено по протежението на морския бряг на Бяла. Това се е случило днес, по време на срещата му в кмета на общината инж. Пеньо Ненов.

„Съоръжението е с голяма значимост за региона, затова се налага бързата реализация на проекта“, каза министър-председателят Бойко Борисов в разговора си с градоначалника. 

С изпълнението на проекта ще се укрепят съществуващи свлачища и ще се предотврати активната абразия на морския бряг.

Брегоукрепването ще защити изградената техническа инфраструктура и ще допринесе за развитието на туризма, стана ясно по време на срещата. Борисов възложи координацията по изпълнението на поетия ангажимент на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.