Акция на Българския червен кръст започва от понеделник в Карлово и ще продължи почти две седмици до 15 август.

Ще се събират дрехи и друг текстил за попълване на кризисния резерв. Това ще става всеки работен ден, от 09:00 до 13:00 ч., в базата на Червения кръст на бул. „Освобождение“ №28 в Карлово. 

Желаещите да се включат трябва да предадат дрехите в добре затворени найлонови торби. Изискване към текстилните изделия (завеси, завивки, дрехи, чанти и колани) е същите да бъдат в годно за употреба състояние. С тези, които са годни за употреба, ще бъде попълнен кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.