280 проверки по изпълнение на забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене и на закрити обществени места в Пловдив са извършили здравните инспектори през последната седмица.

Проверени са 69 заведения за обществено хранене, 47 закрити и 80 открити обществени места, както и 84 детски и учебни заведения.

Здравните инспектори са издали четири предписания, като не са съставили нито един акт за нарушения.

През изминалата седмица са постъпили пет жалби от граждани и институции. Извършени са също 295 проверки по текущ контрол.