Академията за изкуства СИНДИКАТ стартира новата учебна година за 4-ти път. На пресконференция на община Пловдив зам.-кметът Стефан Стоянов отбеляза ползите от академията.  През изминалата учебна година са се обучавали 1140 деца. Водещи на занятията са имените хора от областта и страната. Един от преподавателите коментира ,че личността и интересите се формират в най-ранна възраст. Важно е да се възпита естетика и усещане за изкуство. Новата учебна година академията стартира с 3 нови програми-  „Графичен дизайн”, „Творческо писане” и „Екранни изкуства”. Проектът подпомага културното развитие на Пловдив и дава допълнително обучение на жителите на европейската столица на Европа.

Станимира Пейкова