Министерски съвет отпуска по 300 лв. за отопление за 50 000 социално-слаби български граждани. Това съобщи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на брифинг след заседанието на Министерски съвет днес. Решението е прието от служебния кабинет.

Средствата ще са за осем групи: семейства с деца с трайни увреждания до 18 г. или незавършили деца с уреждания, но не повече от 20 г., деца без право на наследствена пенсия от починал родител, сираци, хора с увреждания с нужда от чужда помощ или 90% степен на увреждане, пострадали от пожари и природни бедствие, военноинвалиди, подпомагани от държавата ветерани от войните, приемни семейства.

Парите ще са за този отоплителен сезон, ще бъдат раздадени до края на годината, а за целта не е нужно правоимащите да подават документи в Агенцията за социално подпомагане, тъй като са идентифицирани.

Досега правителството е подкрепило 302 000 души. В края на октомври е стартирала втора мярка с допълнителен ресурс за лица и семейства, чийто доход надвишава до 40 лв., отчете Лазаров.