320 места остават свободни след поредното класиране за пловдивски детски заведения, съобщиха от Община пловдив. Днес /5.10.2017/ се проведе поредно текущо класиране, в което участие взеха 445 деца (със 103 по-малко от предходното класиране), но само половината бяха класирани.

От тях най-много са децата на яслена възраст – 291. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 82 деца, за втора – 39, за трета подготвителна група - 21 деца и само 12 деца кандидатстваха за четвърта подготвителна група.

За класирането бяха обявени общо 521 свободни места, като 182 от тях за децата в яслена възраст, 114 – за първа възрастова група, 90 – за втора възрастова група, 68 – за трета подготвителна група и 67 места за четвърта подготвителна група.

Класирани бяха общо 201 от кандидатстващите – 114 деца за детските ясли, 34 за първа възрастова група, 30 за втора възрастова група, 13 за трета подготвителна група и 10 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 13.10.2017 година.

След класирането на 5 октомври остават незаети общо 320 места, съответно за яслени групи – 68 места, за първа група - 80, за втора група – 60, и за подготвителните групи съответно 55 за трета и 57 за четвърта. Като цяло броят на местата за детските градини е достатъчен за всички желаещи прием. Към момента има известен недостиг на места за част от районите за най-малките – децата, кандидатстващи за яслените групи. С отписване на навършващите 3-годишна възраст през октомври, ноември и декември ще се освободят още места в детските ясли, с което ще се осигурят и останалите кандидатстващи за прием деца.

Следващото класиране е на 24 октомври 2017 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 16-ти октомври, включително. Повече информация родителите могат да намерят на страницата на системата за прием на адрес www.dz-priem.plovdiv.bg