2000 лева е глобата за запалено стърнище, напомнят от Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в началото на жътвената кампания. За да не се допускат пожари в житните насаждения те предупреждават гражданите: 

- не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата.

- да не се позволява на децата да играят с огън и кибрит;

- изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи е ЗАБРАНЕНО.

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните длъжностни лица – по Закона за МВР и ППЗМВР – от 100 до 2000 лева. 

Служители от РДПБЗН  Пловдив извършват  проверки по  график в областта. Проверява се земеделската техника – зърнокомбайни, трактори, автомобили, сламопреси, спазването на противопожарните изисквания при жътвата, както и при съхранение на зърното и грубите фуражи.


При възникване на пожар своевременно съобщете на телефон 112!

TrafficNews.bg