Проверени са данните в подписката за произвеждане на национален референдум, организирана от инициативен комитет с председател Станислав Трифонов, съобщиха от регионалното министерство на своя сайт.

На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извърши проверка на данните от подписка с предложение за произвеждане на национален референдум, организирана от инициативен комитет с председател Станислав Трифонов.

При проверката се установиха следните резултати:

1. Брой проверени записи: 672 488

2. Брой установени коректни записи: 572 650

3. Общ брой на некоректните записи: 99 838

3.1. Брой лица с грешни данни за ЕГН: 71 719

3.2. Брой лица с грешни данни за постоянен адрес: 8 103

3.3. Брой лица с грешни и непълни имена: 6 469

3.4. Брой повторени записи в списъка: 11 274

3.5. Общ брой лица без избирателни права в т.ч.: 2 273

3.5.1. Лица, които не са български граждани: 730

3.5.2. Лица, които не са навършили 18 години: 480

3.5.3. Лица с правни ограничения: 81

3.5.4. Лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода: 29

3.5.5. Починали лица: 953

За резултатите от проверката е изготвен протокол, съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗПУГДВМС, който е изпратен на Председателя на Народното събрание.

В крайна сметка от внесените 672 488 записа коректните са 572 650. В закона за прякото участие на гражданите в управлението е регламентирано, че при събирането на 400 хил. легитимни подписа на граждани с избирателни права Народното събрание приема решение за провеждане на референдум.

Още новини ТУК

TNS.bg