Кандидатстудентската кампания в Медицински университет - Пловдив е в разгара си. 10% от оценките на първия изпит по биология са отлични, а 30% са двойки, което е добър резултат, отчитат от висшето учебно заведение.

„За първи път експериментирахме модерни кандидатстудентски изпити. Внедрихме тестовата система, така както е в западните университети, отказахме се от стария начин на механично възпроизвеждане и затова мисля, че резултатите от този експеримент са много добри", съобщи ректорът на Медицински университет проф. д-р Стефан Костянев.

Броят на отличните оценки е по-голям в сравнение с миналата година, което показва, че тестът дава по-добри възможности на тези, които са по-добре подготвени, тъй като позволява аналитично мислене, а не наизустяване на материала. Броят на двойките традиционно е една трета от общия брой оценки, което показва че тестът не е по-лесна форма на изпитване и се запазва тенденцията за броя на слабите оценки.

Сега започнаха изпитите в Медицински колеж за медицинска сестра и акушерка. Изпитът по „Етика" постави реални условия пред всички кандидати, защото досега са влизали чрез оценки в дипломите или добра оценка на изпита по малка биология, но резултатът показва една добра мотивация и подбор при студентите", заяви заместник-ректорът по учебна дейност проф. Мария Куклева.

На изпита по химия се явиха повече хора от изкаралите положителна оценка по биология.

Първото класиране се очаква около 20 юли. След това всеки в рамките на два дни може да погледне писмената си работа и да поиска обяснение за мотивите за оценката. Предполага се, че бройките в специалностите ще се заемат още в първото класиране. Квотите са 50 на 50 момичета и момчета и подреждането се извършва по първо желание.

 

Още новини ТУК

TrafficNews.bg