Писменият изпит по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС конкурс за първоначално назначаване и заемане на 31 длъжности „съдия“ в 12 административни съдилища се проведе днес в две от аудиториите на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Десет длъжности са обявени за София-град, по три за Благоевград, Перник, Пазарджик и Бургас; по две за Варна и Русе, и по една длъжност за София-област, Кюстендил, Пловдив, Хасково и Плевен. Това съобщиха от ВСС.

В 09,00 часа в зала 272 в присъствието на членове на конкурсната комисия и на кандидати от зала 292, се изтеглиха: казус по административно право и тест по Право на Европейския съюз и в областта на правата на човека.

От допуснатите до участие в конкурса 302-ма кандидати на писмения изпит се явиха 231.

При регистрацията на участниците, както и при провеждането на писмения изпит, бяха спазени действащите противоепидемични мерки, при съблюдаване заповедите на министъра на правосъдието относно използването на лични предпазни средства. Бе забранен достъп до изпитните зали на кандидати с видими симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане и др.), както и на лица, които отказват да извършат дезинфекция и да поставят предпазна маска.

Кандидатите, получили оценка не по-ниска от 4,50 на казуса и не по-ниска от 4.50 на теста, ще бъдат допуснати до устен изпит.