Служители на “Напоителни системи” ЕАД клон Тополница почистиха емблематичния в Пазарджик канал преди началото на напоителния сезон. В същото време язовир Тополница е достигнал контролен обем и това гарантира достатъчно вода за напояване на земеделските земи в региона на Пазарджик.

“От гледна точка на напояването се очертава успешен за земеделските производители сезон за района на Пазарджик”. Това съобщи управителят на „Напоителни системи” ЕАД, клон Тополница, Сашка Целева. 

Клон Тополница доставя вода за напояване от язовирите Батак, Белмекен и Тополница. “В трите язовира има необходимото ни за напояване количество вода, както за клон Тополница, така и за нуждите на клон Марица, област Пловдив”, заяви още Сашка Целева.  Тя отправи апел към земеделските производители да поддържат в добро състояние вътрешноканалната си мрежа и да пестят водата, за да бъде достатъчна за всички.