Намалява делът на фондовете у нас, които инвестират в акции в сравнение с тези, които влагат пари в недвижими имоти, показват данните на БНБ.

Делът на местните инвестиционни фондове, които залагат на акции, стига почти 61% към края на март тази година при 56.4% година по-рано. В същото време делът на  фондовете, инвестиращи в имоти, намалява до 13.8% при 14.5 на сто преди година.

Инвестициите на местните фондове в България се увеличават на годишна база с 273.1 млн. лева (19.6%) до 1667.7 млн. лева при 1394.6 млн. лева към края на март 2023 г., а в останалите държави от Европейския съюз – със 178.9 млн. лева (17.5%) до 1.201  млрд. лева при 1.023 млрд. лева година по-рано.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2024 г. спрямо същия месец на 2023 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 285.5 млн. лева (25.4%) до 1407.8 млн. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ се увеличават с 90.3 млн. лева (9%) до 1089.2 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 89.1 млн. лева (17.4%) до 600.3 млн. лева.

Активите на местните инвестиционни фондове достигат 3262.4 млн. лева, като спрямо същия месец на 2023 г. (2772.4 млн. лева) те се увеличават с 489.9 млн. лева (17.7%). Тези на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават  422.7 млн. лева (27%) до 1987 млн. лева при 1564.3 млн. лева към март 2023 г., а тези на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти нарастват с 50.1 млн. лева (12.5%) до 451.7 млн. лева.

Спрямо декември 2023 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 91.4 млн. лева (4.8%), а на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 27.6 млн. лева (6.5%).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база със 17.1 млн. лева (2.1%) до 823.6 млн. лева към март 2024 г. (806.5 млн. лева към края на март 2023 г.). В сравнение с декември 2023 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 1.5 млн. лева (0.2%).