България да узакони промяната на пола, призова Комитетът на министрите на Съвета на Европа, съобщи българският правен портал “Лекс”. Промените трябва да бъдат направени възможно най-скоро, а дотогава съветът настоява да се въведе временен механизъм, който да осигури това право на всеки гражданин.

Становището на органа, който следи за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека, е следствие от 2 фактора: нееднократно осъждане на държавата ни в Страсбург и решението на Върховния касационен съд (ВКС) от февруари 2023 г., което забрани окончателно на транссексуалните да променят пола си законно.

Тогава съдът постанови, че не предвижда в Закона за гражданската регистрация промяна на пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален.

Според Европейския съд по правата на човека обаче отказът да се признае законно полова идентичност нарушава международното право. България отдавна отказва да уеднакви съдебната практика в съответствие с международно признатите критерии, като приеме Истанбулската конвенция, която вече е одобрена на ниво ЕС. Затова страната ни продължава да докладва периодично на Съвета на Европа по този въпрос. От отчетите става ясно, че темата е чувствителна за обществото, тоест дори и да има добронамерена воля на властите, реформата не може да бъде завършена без обществено одобрение.

Истанбулската конвенция е най-подробното международно споразумение.

Основният аргумент за отхвърлянето ѝ от властите у нас е именно, че документът ще осигури правно признаване на пол, различен от биологичния, което пък е в разрез с българската конституция. Документът обаче се опитва да въведе за първи път определение за пол и полова идентичност, която е независима от биологичния пол на лицето, единствено с цел да се подчертае, че насилието е престъпление, без значение от пола на жертвата.

Върховните съдии в България няколко пъти заседаваха по темата в продължение на 2 години, но винаги отлагаха обсъждането на процедурата по тълкуване заради липса на мнозинство във вземането на каквото и да е решение, докато през 2023 г. най-сетне постановиха, че забраняват смяната на пола.

Комитетът отбелязва, че макар в продължение на много години промяната на пола да е била редовно допускана, решението на Върховния съд от февруари 2023 г. е направило практически невъзможно за транссексуалните лица да получат правно признаване в България. “Тези развития значително засилват състоянието на несигурност и уязвимост спрямо засегнатите лица и биха могли да доведат до други подобни нарушения”, се посочва в документа, разпространен от Съвета на Европа.

Министрите подчертават, че бързото разработване и приемане на закони за правно признаване на промяна на пола е от първостепенно значение за страната ни, за да се избегне настоящото положение на несигурност спрямо транссексуалните. Затова приканват властите в България да вземат такива мерки, като почерпят вдъхновение от вече одобрените от Съвета не Европа стандарти. Настояват още да се помисли за временни мерки, позволяващи разглеждането на молби за смяна на пола, докато не се приемат официално измененията в законодателството. Комитетът иска да получи ясен отговор на тези въпроси.

След решението на ВКС от февруари т.г., основано на решение на Конституционния съд от октомври 2021 г., делата на транссексуални граждани, които искат законно да променят пола си, получаваха отказ още на първа инстанция или изобщо не се допускаха до разглеждане. Все пак един казус успя да направи “пробив” и да стигне до разглеждане. Основен аргумент за допускането на делото до касация беше правото на ЕС и практиката на съда в Люксембург.