През март Агенцията по заетостта записва нов ръст в заявените в бюрата по труда свободни работни места. През пролетния месец те нарастват до над 14 хил. при 10 хил. в началото на годината. Очаквано, преди старта на активния туристически сезон, най-много са предложенията за работа в сферата на хотелиерството и ресторантьорството (30,2%).

Свободни работни позиции са заявени и в преработващата промишленост (17,6%), търговията (8,9%), в държавното управление (7,8%), следват селското, горското и рибното стопанство (7,8%) и образование (4,8%). Това сочат данните на Агенцията по заетостта за март.

Най-търсените от бизнеса професии през март са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги, продавачи, работници в селско, горско и рибно стопанство, водачи на МПС и подвижни съоръжения, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, персонал, полагащ грижи за хората и други.

Агенция по заетостта отчита и увеличение в броя започнали работа безработни със съдействието на бюрата по труда - през март те са 14 205, което е с 1721 души повече спрямо предходния месец. През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда са намерили и 378 пенсионери, учащи и заети.

Равнището на регистрираната безработица в България през март е 5,77%, като показателят запазва равнището си спрямо предходния месец, пише investor.bg.

Броят на регистрираните безработни в края на месеца е общо 163 635, като се отчита понижение спрямо миналия месец с 1950 лица. През месеца са регистрирани нови 19 946 безработни лица в бюрата по труда, като при тях се наблюдава минимално увеличение (0,2%) в сравнение с февруари.