Анализите на Министерството на труда и социалната политика показват, че в близките години 90% от работните места в България ще изискват от служителите да владеят дигитални умения. В същото време според данни, отчетени в Индекса за цифрова икономика и общество, малко над 30 на сто от българското население притежава основни дигитални умения.

Европейският съюз си поставя като цел до 2030 година 80% от населението на Стария континент да притежава основни дигитални умения. Затова и от министерствата на социалната политика и на образованието съвместно с бизнеса и синдикатите разработват модели за обучения. Една от стъпките за т.нар. дигитален преход в действие е внедряването у нас на електронна платформа за дистанционно обучение, в която ще има достъп за обучение за професионална квалификация и ключови компетентности.

По програмата "Развитие на човешките ресурси" са заложени 400 милиона лева за тези обучения за придобиване на дигитални умения. А по Националния план за възстановяване ще се реализира друг проект с бюджет от 390 милиона лева.

Очаква се в следващите няколко години над 700 хиляди българи да преминат през обучения за дигитални умения, като ще се подкрепят както заетите - с ваучери, така и работодателите. Дигиталните умения вече ще са фактор и за запазване на работни места, смятат от МТСП.

Анализите показват, че 65% от първокласниците днес, ще работят професии, които все още не съществуват.