Цените на такситата остават без промяна. Във връзка с публикувана информация с невярно съдържание, разпространена от и с позоваван източник Българското национално радио, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията информира, че към днешна дата измененията на наредбата, определяща цените на таксиметровите услуги.

Предстои среща на министър Росен Желязков с таксиметровия бранш, на която ще бъдат обсъдени следващите стъпки към промяна в наредбата, които ще бъдат и публично оповестени официално чрез средствата за масово осведомяване.