Все някой до момента трябваше поне да се опита да изкаже на висок глас мислите на редовия лекар, както и натрупаните с години истини. Факт, повечето царе са голи. Поне в нашите очи. Това казват от нова организация, която ще защитава интересите на медиците. Български лекари за ново здравеопазване е учредена на 11 август. Според учредителите тя не цели да е алтернатива на Българския лекарски съюз. „Перспективата да се превърнем в казионна организация може само да ни провокира да си прережем вените пред Етичната комисия на последния. Защо ли? Така ще бъде етично", коментират медиците.

Според тях здравно министерство е проветриво място и оттам не смятат да са „параван на когото и да е, за да си почива в него". Затова от БЛНЗ заявяват, че ще подкрепят идеи, а не личности. За здравната комисия в парламента се надяват да видят скоро нови лица, включително и преди изборите. „Ще ги оценим по достойнство. И тайно се надяваме да не са хабилитирани по скандален начин", коментират лекарите.

Според тях здравната каса е „твърде самотна институция с прокурорски наченки" и смятат, че й е нужна компания – вероятно конкурентни каси.

Новата организация ще направи работни групи, в които ще се набележат недостатъците на системата и ще последват предложения за решения.