В Техническия университет в Берлин са провели експерименти и дават препоръки във връзка със стряскащи данни: „Концентрацията на опасни аерозолни частици, заразени с коронавирус, се достига твърде бързо в затворени помещения. Ако в помещението влезе човек, който е заразен с вируса Sars-CoV-2, той започва постоянно да пръска около себе си аерозолни частици с опасния вирус. „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг"/ФАЦ/ съобщава, че критичната граница е достигната при концентрация от около 3000 вируса във въздуха. Колкото по-голям е техният брой, толкова по-голям е и рискът. Попаднали във въздуха, те се разнасят и от най-малкия полъх. Учените смятат, че като мярка за концентрация на аерозоли може да се вземе концентрацията на въглероден двуокис, издишван от хората в едно помещение. Отбелязва се, че достигането на критична концентрация на заразни аерозоли зависи от големината на помещението, броя на хората, които се намират в него, както и от достъпа на чист въздух. Важни в това отношение са вентилационните устройства, които обменят въздуха в помещенията.

Били са проведени няколко експеримента, по време на които учените установили, че в офис от около 20 кв.м с височина на помещението 3 метра и при наличие на вентилация, която подменя въздуха два пъти на час, е безопасно да се престоява не повече от 80 минути, ако в него работят двама души, единият от които заразен. Защото след 80-та минута радикално се увеличава рискът човек да поеме онова критично ниво на заразени аерозоли, което би го разболяло. В помещение от 100 кв.м десет души биха могли да пребивават безопасно в продължение 3 часа, без да рискуват да се заразят.

Неслучайно водещият вирусолог в Германия Кристиан Дростен на няколко пъти подчерта колко важно е да се проветрява въздуха в затворени помещения. Това според него е дори по-важно от бърсането на повърхности с дезинфектант. Германският ежедневник коментира този резултат на фона на вероятността от началото на новата учебна година децата да седят по 25 до 30 души в клас и цитира инж. Мартин Кригел – ръководител на изследването от ТУ в Берлин, който казва: „Само след две минути подобна класна стая ще е пълна със заразни аерозоли“. Той апелира към училищата да премислят своите концепции за началото на новата учебна година.

Предложението на доцент В. Манев, клиничен имунолог

Във връзка с резултатите от проведените изследвания на германските учени предлагаме да се обсъдят отново, премислят и прецизират дадените указания за училищните изолатори. На 08.09.2020 г. Образователният министър Вълчев заяви пред БТВ: ”Училищните изолатори за децата с грипоподобни симптоми не трябва да бъдат под 6 кв. метра“.

За да могат да се съобразят указанията за училищните изолатори с данните от изследванията, направени от германските учени, предлагаме да се обсъдят следните изменения и допълнения:

1. В помещение-изолатор под 6 кв. метра не може да пребивава повече от 1 /един/ ученик, задължително с предпазна маска /Видеоконтрол!/

2. Времето за престоя не може да бъде повече от 60 мин., като на всеки 30  мин. помещението задължително се проветрява /Видеоконтрол!/

3. Всеки ученик в класната стая да има самостоятелен чин, екраниран от останалите с плексигласова преграда.

4. Проветряването на класната стая следва да става на всеки 30 мин. за 10 мин. /Видеоконтрол!/

5. Катедрата на преподавателя следва да бъде екранирана с плексигласова защита. Преподавателят следва да е защитен с осигурени от държавата лични предпазни средства /очила, двойна марлена маска, престилка за еднократно ползване и ръкавици за еднократно ползване/. За да има добра звукова връзка, на катедрата следва да има микрофон. Учителите в рискова възрастова група /60+/ и учители с рискови за Cоvid-19 придружаващи заболявания /диабет, хронични бъбречни заболявания, хипертония І-ІІ ст./ задължително да преподават онлайн и да получават бонуси към заплатата за работа при висок здравен риск.

6. Контролът по изпълнението на мерките в прогимназиалните класове да бъде от платено длъжностно лице, незаето с учебната работа, а в горните гимназиални класове да се въведат платени санитарни отговорници /и видеоконтрол/.

Вярвам, че държавата и обществото ще направят нужното да запазим учителите си, за да имаме бъдеще.

Източник: framar.bg