Дали върху дадена вещ, с регистрационен режим, която желаем да закупим има запор, или човек, с когото смятаме да развиваме бизнес отношения например, е със запорирано имущество, вече може да се провери електронно. 

Това става  възможно, благодарение на новата информационна система за единна входна точка на запорите, която беше представена днес в Министерството на правосъдието. Тя има функция и за осъществяване на електронни публични търгове.

Проверката става на интернет страницата на  самото ведомство в сектор  "Електронна справка за наличие на запор върху имущество" или "Електронна справка за наличие на запорирано имущество на лице". 

На базата на съдържащите се в системата данни всеки, който притежава електронен подпис, ще може по електронен път да получава информация за наложени запори на движими вещи (пътнотранспортни средства, земеделска и горска техника, пътностроителна техника, плавателни и въздухоплавателни средства), както и справка за наложени запори на всяко лице (ако има такива).

Друга важна функция на новата информационна система е осъществяване на електронни публични търгове, обясниха от правосъдното министерство. 

С въвеждането на електронните публични търгове се премахват писмените оферти, а регистрацията за търга изисква само регистрация в системата, заявление за участие и внесен депозит. 

При представянето на новата система присъстваха работещите по проекта служители началникът на политическия кабинет на министър Атанас Славов -  Борислав Ганчев, както и заместник-министрите Юлия Ковачева и Георги Николов.

Системата е в експлоатация от 23 юли. Нейното изпълнение започва през 2017 г., а финансирането е по програма „Добро управление“ на ЕС. За услугата се плаща такса 5 лева.