Десетки служители на клон „Долен Дунав” на „Напоителни системи” ЕАД почистиха пространствата за отдих и риболов около язовир „Бели Лом” в област Разград. Язовирът е притегателен център за любителите на природата и риболова, които обаче след себе си оставят камари непочистени отпадъци. Служителите на клон „Долен Дунав” събраха и извозиха два камиона с боклук, изхвърлен около язовира. 

Организирането на подобри акции по почистване около язовирите собственост и стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД не е прецедент и ще продължат, информират от институцията. И призововат всички граждани за по-отговорно отношение към природата.