Држеството, което е ограничило безплатния достъп до плажове „Русалка – бейби плаж“, „Русалка - централен“ и „Русалка - каяк“, е обжалвало санкцията си. Това съобщиха от Министерството на туризма. Оттам са издали наказателно постановления заради това, че върху имот, който е частна държавна собственост, е била поставена бариера. За преминаването през нея са се събирали такси. 

Община Каварна вече е предприела действия по премахването на бариерата. От дружеството обжалват и кметстката заповед за нейното премахване. И двете дела са висящи към момента. 

"Тази година длъжностни лица от дирекция „Управление на морските плажове“ извършиха проверка, на която беше установено, че на някои от изброените неохраняеми плажове има поставени плажни принадлежности, също включени за ползване след заплащане на такса от 6 лв. според табела в комплекса. Тази такса вече се събира не от пропускателния пункт, а в сграда, явяваща се рецепция на Ваканционното селище и намираща се вече в друг имот.

При влизане в комплекса, независимо дали пеша или с превозно средство, служител на селището указва къде да се заплати таксата, като при отказ от заплащане, комплексът следва да бъде напуснат. Установено е и, че пропускателният пункт е изместен с няколко метра по-навътре спрямо положението си от миналата година. Основанието за заплащане на такса от 6 лв. е променено, като според поставената табела тя се събира за ползване на цялата алейна инфраструктура на комплекса, по която се стига до плажовете, както и за ползването на плажни принадлежности, въпреки че плажовете са неохраняеми. Достъпът до морските плажове следва да бъде предвиден в устройствените планове съгласно чл. 14 от ЗУЧК, което е в правомощията на кмета на община Каварна", информират от ресорното министерство.

Абсурд: Достъп до наш плаж става срещу гривна за 6 леваГлобяват компекса