До края на годината всички здравноосигурени лица могат да заявят смяна на личния лекар. Избраният нов общопрактикувая лекар ттрябва да е сключил договор с НЗОК.

Гражданите, които искат да сменят личния си лекар, трябва да попълнят регистрационен формуляр за постоянен избор. Формулярът за смяна може да се изтегли и разпечата от сайта на НЗОК или да бъде получен от новия общопрактикуващ лекар.

При смяната не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран от пациента, тъй като това става по служебен път в РЗОК.

От НЗОК посочват, че най-честата причина за смяна на личния лекар е промяната на местоживеенето на лицето, както и негова лична преценка.