Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в животновъден обект тип „лично стопанство“ в с. Игнатово, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.

Заболяването е открито по време на официален надзор от контролния орган на 10-километровата наблюдавана зона около първото обявено огнище в с. Долни Цибър, Област Монтана, и потвърдено след лабораторен анализ.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат селата Игнатово, Златия и Горни Цибър от общ. Вълчедръм, обл. Монтана.

Определена е 10-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Разград, Ботево, Мокреш, Долни Цибър и град Вълчедръм от общ. Вълчедръм, обл. Монтана, както и селата Станево и Ковачица от общ. Лом, обл. Монтана.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство. Предстои почистване и многократна дезинфекция на животновъдния обект, както и осъществяване на епизоотично проучване и проследяване на движението на домашни свине 35 дни преди установяване на заболяването. 

БАБХ напомня, че е от съществено значение стопаните да спазват правилата за превенция на заболяването. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно.