Годината стартирала с ръст на започналите работа, сочат данни на Агенция по заетостта. Според тях през този период броят на започналите работа регистрирани безработни достигна 14 305, което е с 2 052 повече в сравнение с последния месец на изминалата година.

272 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. 82.4% от започналите работа най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 23,8%, следвани от търговията – с 17,6%, държавното управление – 7,2%, строителството – 5,5%, и др.

Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрирана безработица в страната през януари е 7.0%. Спрямо предходния месец се наблюдава увеличение от 0.3% в стойността на показателя, а ръстът на годишна база е с 0.7 пр. пункта. Според тях сезонните особености традиционно  отбелязват  най-високата месечна безработица.

В края на януари регистрираните безработни в бюрата по труда са били 229 750, което е с 9 458 лица повече от декември.

Въпреки наложеното затваряне поради втората вълна на Ковид кризата, през месец януари не се наблюдава съществен ръст на дневния ход на новорегистрираните безработни, смятат оттам.