Индексацията на строителните договори по вече сключени обществени поръчки предвижда таван от 15% увеличение на стойността заради поскъпналите материали. Проектът за методиката ще бъде пуснат за обществено обсъждане в понеделник паралелно с вкарването в парламента на промени в Закона за обществените поръчки, които позволяват преизчисляването. Промяната на закона ще бъде внесена от управляващата коалиция.

В петък вечерта методиката е била представена на Камарата на строителите в България, която обаче отхвърля слагането на такъв таван.

Методиката за индексация се обсъжда вече пети месец от работна група, в която участват представители на регионалното и финансовото министерство, както и на строителната камара. Целта беше да се направи механизъм, по който поскъпването на строителните материали да може да се отразява на крайната цена на строителството, тъй като особено при дейности, свързани с обществени поръчки, минават месеци и дори години от момента на подаването на офертата и завършването на обекта, а през това време материалите поскъпват.

Според шефа на камарата Валентин Николов средното поскъпване на строителните материали от юни 2021 г. до момента е около 40%, а слагането на таван, който допуска само до 15% увеличение на стойността на обектите, е несправедливо. Има материали като бетон, арматура и др., при които поскъпването за този период е дори по-голямо, предава 24 часа.

Методиката разделя строежите на 6 категории според преобладаващия вид материали, които се използват: сградно строителство, производствени сгради в областта на енергийната инфраструктура, индустриално строителство, мрежи и съоръжения в областта на ВиК, строителство на пътища, железопътни линии. Ще могат да се индексират дейности, изпълнени след 30 юни 2021 г., но също така и предстоящи, защото досега у нас не е имало механизъм, който да позволява това.

Индексация ще може да се прави на всеки три месеца. Формално методиката ще е приложима само за публични проекти, но тя може да се използва и от предприемачи на частни обекти.