75% от българите трудно покриват ежедневните си разходи. Делът на хората, изпитващи затруднения остават много висок през второто тримесечие на 2022 година. Едва свързват двата края около 40% от нашенци. 

13% от хората посочват, че в периода от април-юни домакинство им е имало затруднения при плащане навреме на заем, ипотека, наем или друг вид жилищни разходи. 

От данните на НСИ за наблюдение на потреблението и бюджета на българите, ясно се вижда, че има сериозно неравенство в обществото. От другата страна на бедността са малко над 21% от хората, които лесно покриват своите ежедневни разходи, като от тях едва около 3,3% казват, че не изпитват абсолютно никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през второто тримесечие на 2022 г. намалява с 0.2 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 г. и с 2.9 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

Прави впечатления, че въпреки високата инфлация, която за последните 12 месеца е 17%, много малка част от българите имат увеличение на доходите - едва около 19% /с 10.6 процентни пункта по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., когато увеличение са имали 29.8% от лицата/. При 73% от хората няма промяна на дохода спрямо година назад, а при 8% доходите намаляват.