Кредитите на домакинствата са 36.531 млрд. лв. (19.5% от БВП) в края на август 2023 година. Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 14.2%.

Най-много от изтеглените пари са за ипотеки. Нашенци дължат на банките 18.490 млрд. лв. по жилищни кредити към края на август 2023 година, което е ръст от 18.7% на годишна база.

Следователно прогнозите за покачване на лихвите по кредитите в никакъв случай не са уплашили нашенци. Реално чаканото увеличение все още не е факт. Всъщност ГПР-то и ставките по ипотеките запазват сравнително стабилни нива. 

Игра на лихви - постоянни предупреждения за покачване, а каква е реалността?Логично обемът на изтеглените жилищни кредити се увеличава със стабилни темпове

Потребителските кредити възлизат на 16.369 млрд. лв. и се увеличават с 10.8% спрямо август 2022 г.  На годишна база другите видове кредити за домакинствата нарастват с 1.4%, като достигат 399.6 млн. лева. 

Депозитите на домакинства са 75.485 млрд. лв. (40.4% от БВП). Те се увеличават с 9.8% спрямо август 2022 г.