Банките продължават да вдигат таксите си, както и да въвеждат такси за услуги, които досега са били безплатни. Банка ДСК въвежда нова такса за граждани в размер на 0,20 лв. за внасяне на пари по дебитни и кредитни карти чрез банкомат. Промяната ще влезе в сила от 1 януари 2022 г., съобщи expert.bg 

Първоначално банката въведе такса от 2 лв. за внасяне на малки суми в брой по личната картова сметка на клиент. Тя се събираше при внасяне на пари на гише в офис на банката. Затова много клиенти започнаха да използват банкоматите, за да внасят пари по картите си, тъй като тази услуга беше безплатна. От началото на следващата година обаче това ще се промени.

За внасяне на пари чрез банкомат по дебитни и кредитни карти на бизнес клиенти от 1 януари Банка ДСК въвежда такса от 0,10% от сумата, но не по-малко от 1 лв. В момента и тази услуга е безплатна. Същата банка започна да таксува и тегленето на пенсия от банкомат. 

Редица свои такси за граждани вдига и Алианц Банк, като промяната ще влезе в сила още на 1 декември. Например таксата за обслужване на разплащателна сметка без издадена дебитна карта към нея става 4 лв. на месец. В момента таксата за всички разплащателни сметки, без значение дали към тях има дебитна карта или няма, е само 2,20 лв.

Банката въвежда и такса за внасяне на пари в брой на гише в офис по личната сметка на клиент в размер на 1 лв., ако сумата е до 3000 лв. В момента тази услуга все още е безплатна. Таксата за внасяне на пари в брой между 3000 и 100 000 лв. става 0,1% от сумата, но не по-малко от 3 лв. и не повече от 300 лв. А за по-големи суми таксата става 0,5% от средствата.

Вдигат и таксите за внасяне на пари в брой по чужда сметка в Алианц Банк. От 1 декември тази такса става 0,4% от сумата, но не по-малко от 4 лв. А за големи суми над 100 000 лв. таксата става 0,6%. Банката повишава и таксата за теглене на суми в брой на гише в офис. За суми под 2000 лв. таксата става 4,50 лв., при 3 лв. в момента. 

Алианц Банк въвежда и по-високи отрицателни лихви за граждани с големи суми по сметките си. В момента лихвите са отрицателни, ако човек има в банката над 1 млн. лв. От 1 декември лихвите стават отрицателни и за суми над 500 000 лв. За клиенти със суми между 500 000 и 1 млн. лв. лихвата става минус 0,25%, а за хора със суми между 3 млн. лв. и 10 млн. лв. - минус 0,55%. За суми между 10 млн. лв. и 50 млн. лв. лихвата става минус 0,9%, а за по-големи суми - минус 1,2%.