В повечето сектори у нас фирмите ще повишат заплатите на служителите си. Целта на работодателите е по този начин да запазят кадрите си, показват резултати от проучването на ManpowerGroup България „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции”.

Над 80% от анкетираните представители на 196 компании от 19 бизнес сектора споделят, че планират да има увеличаване на възнагражденията през първата половина на 2022 г. 5% планират увеличението да е между 16-20%, а два процента прогнозират и ръст на заплатите над 20%. Близо 60% от работодателите отбелязват, че планираните промени ще засегнат всички служители в организациите.
 
Една от основните причини за увеличаването на заплащането е стремежът на работодателите да запазят текущите таланти в организациите, тъй като една от основните причини за напускане е предлаганото по-високо възнаграждение на друго място. Това стана ясно в анализа на предходното ни пазарно проучване, което излезе през декември, за текучеството на персонала през изминалата година. Необходимостта за запълване на свободни позиции с нови служители също е сред основните причини за увеличаване на възнагражденията.
 
В сектор „Производство“ над 90% от работодателите планират да увеличат заплатите на своите служители, 91% в сектор „Автомобилна индустрия“ и 81% в „Търговия“. Това са и трите сектора, които изпитват „глад“ за кадри и които са претърпели най-голямо доброволно текучество през 2021 г. Почти всички работодатели в сектор „Банки, финанси и застраховане“, „Споделени услуги“ и „Консултантска дейност“ посочват, че ще има увеличение на възнагражденията. „Консултантска дейност“ е и секторът, в който се наблюдава и най-високият процент респонденти, посочили увеличение на заплатите с над 21%.

 

Manpower

Търговия

Половината от анкетираните от този сектор планират промените да засегнат до 50% от служителите в компаниите им. Повечето, включили се в проучването, компании работят на територията на столицата, а 16% имат представителства в цялата страна. Прогнозите за допълнителните придобивки и бонуси в сектора са категорични - 77% от компаниите не планират съществени промени в това перо.

ИТ

Малко над половината работодатели ит този сектор не планират значителни промени при допълнителните придобивки и бонуси, а другите 46% планират повишения. Очакванията по отношение на фиксираните месечни заплати в сектора са отново те да бъдат повишавани. Едва 17% не планират промени, докато близо 40% ще увеличат възнагражденията с до 10%.

Тук фокусът е преди всичко върху задържане на кадри - две трети от респондентите посочват, че ще увеличават възнаграждения именно затова. Планираните промени се очаква да се отнасят по-скоро до всички или повечето заети в съответните компании.

 

Manpower

Фармация

В един от най-турбулентните сектори през последните две години планираните промени потвърждават общите тенденции. Увеличения във възнагражденията ще има с до 5%, но при близо 25% от компаниите няма да има и съществени промени. 13% от включилите се в анкетата сочат високи увеличения на основните месечни възнаграждения - в размер между 16 и 20%

Ще има ли промени в допълнителните придобивки

По отношение на допълнителните придобивки тенденциите са по-различни между работодателите – близо 40% заявяват, че ще има увеличение в допълнителните придобивки, докато 58% споделят, че не планират съществени промени в това направление. В секторите „Консултантска дейност“ и „Банки, финанси и застраховане“ се наблюдава най-голямото увеличение на допълнителните придобивки – над 50%.