Националният статистически институт публикува данни за състоянието на промишлеността, търговията на дребно с нехранителни стоки и темпа в строителството. Високият ръст в строителството се запазва като има леко намаление в строителството на сгради, но това е свързано донякъде и със сезона. В сектор търговия оборотът е увеличен в сравнение с октомври, регистрирано е и увеличение и в сравнение със същия месец 2019 година. Най- голям ръст е регистриран в онлайн търговията - 72 % . 

През ноември 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 0.5%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.4% (табл. 1).

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през ноември 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е със 7.9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 1.2% (табл. 3)

 

През ноември 2020 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо октомври при търговията на дребно с нехранителни стоки - с 2.6%, докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е отбелязано намаление съответно с 1.8 и 0.1%. В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-съществен ръст е отчетен при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 10.0%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5.9%, а по-значителен спад е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 5.3% 

През ноември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 15.8%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 14.4%), докато при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено увеличение (с 2.5%). По-значителен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - със 72.0%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 12.0%. Спад е отчетен при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 25.4%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.1%.