Животът на средностатистическото домакинство е поскъпнал със 17,7% за година, отчетено към август 2022 г. Това показват данни на Националния статистически институт за инфлацията, измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ). 

Реално това не е оскъпяването на живота, което усещат всички, защото за съставянето на ИПЦ се взимат средно стойности за потребление, които никой реално не припокрива. Всяко домакинство има различни пера в бюджета си - едни посещават повече културни събития, други ядат повече навън, трети влагат повече в почивки, транспорт и т.н. 

Август 2021 година започна покачването на цените, което осезаемо започна да се усеща през есента. Спрямо тогава ИПЦ се е увеличил с близо 18%, което говори красноречиво за нивата на инфлация. 

Месечната инфлация спрямо предходния месец юли 2022 година е 1.2%. През август 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+5.2%), разнообразни стоки и услуги (+2.3%) и жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома (+1.8%). Намаление на цените е регистрирано в групите транспорт (-3.8%) и облекло и обувки (-2.3%).

Оскъпяването на годишна база по групи стоки и услуги, изглежда така:

Хранителни продукти и безалкохолни напитки - 24.1%

Алкохолни напитки и тютюневи изделия - 3.2%

Облекло и обувки - 7%

Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - 26.8%

Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома - 14.5%

Здравеопазване - 2.3%

Транспорт - 22.8%

Съобщения - 3.5%

Развлечения и култура - 11.8%

Образование - 6.4%

Ресторанти и хотели - 20.4%

Разнообразни стоки и услуги - 8.1%

Газообразни горива - 198%

Твърди горива - 69.1%

Топлоенергия - 21%

Мебели и предмети за обзавеждане - 19.2%