Лихвите по жилищните и потребителските кредити през септември са паднали до ново дъно, въпреки очакването на всички икономисти за покачване на ставките и ГПР-то. При кредитите за бизнеса обаче лихвите растат с високи темпове.

Всичко това става на фона на обявената новина днес, че Европейската централна банка е повишила трите си основни лихвени проценти с очакваните от финансовите пазари 75 базисни пункта. 

Кредити на домакинства

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава, макаи и с малко - 0.03%, до 8.23%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.02 пр. п. до 8.76%.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент намалява с 0.03% до 2.46%, а ГПР – с 0.10 пр. п. до 2.66%. Така ипотеките остават изключително достъпни за домакинствата и се очаква това да стимулира пазара през оставащите месеци от годината.

Въпреки обаче леко понижаващите се лихви по кредитите, през септември има отлив от теглене на нови кредити, спрямо август месец. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес намалява със 7.9% (44.9 млн. лв.) до 520.9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 4.7% (7 млн. лв.) до 142.2 млн. лв.

Едва 647.5 млн. лв. е обемът на новия бизнес по кредитите за потребление, като това представлява понижение от 11.5%. С други думи българите са изтеглили 84.1 млн. лв. по-малко отколкото през август. В тази катеория предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране също спадат с драстичните 16.6% (18.9 млн. лв.) до 95 млн. лв.

За момента юни месец е абсолютен рекордьор по изтеглени кредити от домакинствата, в това число и потребителски, и жилищни. 

Лихви на бизнеса /нефинансови предприятия/

Лихвите по кредитите, изтеглени от нефинансови предпрития, растат, като по-осезаема е увеличението при тези, договорени в евро - средно около 1%. 

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.17% до 3.04%, а по тези над 1 млн. евро – с 0.28% до 2.50%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 0.83% до 3.49%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 1.07% до 3.14%. 

Статистиката показва, че масово бизнесът се преориентира да тегли пари в евро, което е логично за дружествата, опериращи и на други пазари. Друга причина за това е, че се очаква до година и два месеца и българия да приеме еврото. Все пак сумтие, които се теглят в евро по-масово, са до 1 млн. евро. 

Лихви при депозити 

Лихвите по депозитите за потребителите, а и за бизнеса, се увеличават макар и с малко. Все още обаче ставките са далеч от възможност за печалба, ако оставите парите си на влог с уговорен срок в банка. 

През септември 2022 г. в сравнение с август 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за бизнеса в левове се увеличава с 0.05% до 0.14%, а по тези в евро – с 0.19% до 0.25%.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0.00%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 2.7% (2.4 млн. лв.) до 91.1 млн. лв., а по тези в евро – с 20.3% (15.7 млн. лв.) до 93.3 млн. лв.

При домакинствата средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0.10% до 0.27%, а по тези в евро намалява с 0.20% до 0.30%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0.00%.