28,63 лв./MWh е новата цена на природния газ за месец март. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране на свое закрито заседание днес. През изминалия месец февруари цената бе 30,39 лв./MWh.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия и те остават непроменени, съобщават от КЕВР. 

При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи  са отчетени общото количество природен газ за доставка през месец март 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.